Antikontaminačná bariéra slúži na zachytenie prvotného úniku látok zo skladovacej miestnosti a k ​​zachyteniu kontaminovaných hasiacich prostriedkov z požiarneho zásahu. Bariéru možno využiť aj proti prívalovým dažďom.

Automatické antikontaminačné bariéry
Štandardne je bariéra v otvorenej polohe a umožňuje plynulú prevádzku. V prípade vyhlásenia poplachu (signálom EPS alebo záplavovými čidlom) alebo použitím ovládacieho prvku na riadiacej jednotke dôjde k uzavretiu bariéry a jej fixáciu v pracovnej polohe. Otvorenie bariéry, napríklad pri pominutí nebezpečenstva, pre prejazd techniky a pod., je z bezpečnostných dôvodov možné len ovládacím prvkom na riadiacej jednotke. Súčasťou bariéry je svetelná a akustická signalizácia pohybu bariéry. Všetky funkcie bariéry sú zachované aj pri výpadku el. energie z rozvodu 230V (zaistené prevádzkovým akumulátorom 12V). Antikontaminačná bariéra je štandardne vyrobená v hliníkovom prevedení s povrchovou úpravou všetkých viditeľných plôch.

Manuálne antikontaminačné bariéry

Štandardne je bariéra v otvorenej polohe a umožňuje plynulú prevádzku. V prípade vyhlásenia poplachu je nutné bariéru manuálne uzavrieť a zafixovať v pracovnej polohe.  Otvorenie bariéry, napríklad pri pominutí nebezpečenstva, pre prejazd techniky a pod., je možné len manuálne. Antikontaminačná bariéra je štandardne vyrobená v hliníkovom prevedení s povrchovou úpravou všetkých viditeľných plôch.

Bezpečnostné prvky

Pozrieť viac

Priemyselné ventilátory

Pozrieť viac

Antikontaminačné bariéry

Pozrieť viac

Black box

Pozrieť viac