Protipožiarne brány tvoria samostatnú kapitolu bránových systémov. Ich krídlo, alebo krídla môžu byť posuvné alebo otočné. Ovládať je ich možné ručne, alebo pomocou elektrického pohonu. Pri požiari sa automaticky zatvárajú a majú ďalšie špecifiká, ktoré vyplývajú jednak z požiadaviek požiarnej správy objektu a z platných noriem.

Výsuvné
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Textilný roletový
uzáver

Pozrieť viac

Teleskopické
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Stupňovito výsuvné
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Sekčné
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Rolovacie
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Rolovacie EI30
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Protipožiarne
dvere

Pozrieť viac

Posuvné jednokrídlové
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Posuvné dvojkrídlové
protipožiarne brány

Pozrieť viac