Sekčné protipožiarne brány sú používané, vzhľadom k vyššej cene, iba v situáciách, kde nemožno použiť iný druh požiarnych brán. Sekčné protipožiarne brány sú vždy vybavené elektrickým motorom a slúži ako k požiarnemu tak i fyzickému oddeleniu dvoch priestorov s malou frekvenciou prejazdov.

Požiarna odolnosť EW15 až EW90, EI15 až EI90 Klasifikácia požiarnej odolnosti prevedená podľa normy STN EN 13501 – 2 v aktuálnom znení.

BRÁNOVÉ KRÍDLO
Zložené z cca 600 mm vysokých elementov (lamiel) podľa výšky brány. Jednotlivé elementy sú na stavbe spojené do bránového krídla pomocou patentovaného spojovacieho systému a poistných pántov. Ochrana proti privretiu prstov je zaistená. Hrúbka bránového krídla je 62mm. Povrch je z pozinkovaného plechu hrúbky 0,75 mm. Oceľový plech a požiarna výplň sú celoplošne zlepené. Všetko je možné dodať v povrchovej úprave RAL.

POJAZD
Každá lamela je jednotlivo vedená vlastnou koľajnicou s guľôčkovými ložiskami. Pojazdová koľajnica je vyrobená zo za studena valcovaného pozinkovaného C profilu a je montovaná pomocou stenových konzol.

RÁM
Dvojstranný rám, pozinkovaný, s obojstranným nástrčným tesnením a bočnou ochranou proti zasiahnutiu prstov. Bezpečnostný profil v nadraží.

OVLÁDANIE
Montáž so štandardným kovaním, zvýšeným kovaním, do nízkeho prekladu, s vertikálnym kovaním.

POHON
Požiarny pohon s hnacím ozubeným kolesom, s odstredivým regulátorom pre kontrolovanú zatváraciu rýchlosť ako aj elektrická brzda s ručnou pákou, motor 400V, ochrana IP 44, otváracia a zatváracia rýchlosť 0,11 / s. Bezúdržbová pohonná jednotka (systém bez pružín).

KONANIE
Certifikované zariadenie, držiace bránové krídlo v otvorenej polohe, je vybavené dobíjacím akumulátorom, ktorý udrží funkčné dymové hlásiče a ovládacie tlačidlá aj v prípade výpadku prúdu podľa požiadavky platných noriem.

Výsuvné
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Textilný roletový
uzáver

Pozrieť viac

Teleskopické
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Stupňovito výsuvné
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Sekčné
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Rolovacie
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Rolovacie EI30
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Protipožiarne
dvere

Pozrieť viac

Posuvné jednokrídlové
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Posuvné dvojkrídlové
protipožiarne brány

Pozrieť viac