EuroJaP Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť EuroJaP Slovakia s.r.o. vznikla v roku 2007 na základe dynamického rozvoja materskej spoločnosti JaP-Jacina s.r.o. v Čechách.

Pre slovenských zákazníkov tak bolo vytvorené kontaktné miesto v Bratislave, čo skvalitnilo nielen dostupnosť ponuky produktov, ale predovšetkým poskytovaného servisu.

Spoločnosť EuroJaP Slovakia, s.r.o. sa zaoberá ucelenými riešeniami v oblasti bránovej a nakladacej techniky pre priemyselné objekty.

Spoločnosť EuroJaP Slovakia, s.r.o. je úzko spätá so svojou materskou firmou JaP – Jacina, s.r.o., ktorá má vo svojom výrobnom portfóliu všetky dostupné technické prvky vhodné predovšetkým pre priemyselné objekty s každodennou náročnou prevádzkou.

Záručný a pozáručný servis

Servisné oddelenie ponúka:

– Záručný a pozáručný servis
– Ucelené riešenia ušité zákazníkovi na mieru
– Servisné služby pre široký sortiment výrobkov
   slovenských a svetových výrobcov
– Logistika náhradných dielov a príslušenstva
– Modernizácia existujúcich zariadení
– Kontrolné a povinné prehliadky zariadenia
– Plány údržby
– Systémová evidencia zvereného zariadenia
– Použitie najnovších technológií v odbore
– Protipovodňové riešenie
– Online prehľad zákaziek, história podniku a nákladov

Referencie