Protipovodňové dvere

Zabraňujú preniknutiu vody v prípade povodní, záplav alebo prívalových dažďov do domov či iných objektov. Jednoduchá a rýchla aktivácia v prípade potreby.

Nepriepustnosť dverí zabezpečuje celoobvodové nafukovacie EPDM tesnenie umiestnené v krídle dverí a nerezový pásik v zárubni. V dvoch prevedeniach – s výškou vodného stĺpca 1 alebo 5 m, iné atypické riešenie na vyžiadanie. Tento systém sa aktivuje nahustením EPDM tesnenia pomocou ventilu umiestneného v boxe vedľa dverí a to buď manuálne pumpičkou, kompresorom, CO2 bombičkou, tlakovou fľašou, alebo automaticky riadiacou jednotkou pomocou záplavového čidla, tlačidlom na riadiacej jednotke alebo diaľkovo. Štandardom týchto dverí sú funkcie ako u bežných dverí. Na výber ľavého alebo pravého otvárania, farba, rozmery i ďalšie dovybavenie.

Štandardné protipovodňové brány

Štandardné protipovodňové brány ponúkajú ochranu garáží, výrobných a skladovacích priestorov, ktoré nie je možné vysťahovať pred príchodom povodne.

Protipovodňové brány a zábrany

Protipovodňové opatrenia slúžia na elimináciu povodní a záplav poprípade k čo najväčšej minimalizácii škôd spôsobených povodňami. Hlavným cieľom je vodu za vysokých vodných stavov hromadiť mimo obývaného územia a naopak v zastavaných oblastiach vodu z územia čo najrýchlejšie odviesť.

Protipovodňové vjazdové brány

Aj naše vjazdové systémy sú opatrené patentovaným buď nafukovacím tesnením alebo dotlačovaným tesnením. Dokážeme utesniť brány, bránky aj celé vjazdy.

Protipovodňové
brány a dvere

Pozrieť viac

Mobilná protipovodňová
zábrana ALU

Pozrieť viac

Privátne protipovodňové
mobilné zátarasy

Pozrieť viac

Brány do
protipovodňových hrádzí

Pozrieť viac