Požiarne výsuvné brány sa používajú v miestach, kde nie je možné, z priestorových dôvodov, použiť brány posuvné. Toto riešenie je technicky zložitejšie a teda aj cenovo náročnejšie. Vyznačujú sa priestorovou nenáročnosťou po stranách požiarneho uzáveru a jeho spoľahlivosťou. Ich najjednoduchším variantom je prevedenie bez motora, kde brány sú držané v otvorenej polohe magnetom a zatvoria sa iba v prípade požiarneho poplachu a inak neslúžia k bežnému zatváraniu a oddeľovaniu dvoch priestorov.

Výsuvné
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Textilný roletový
uzáver

Pozrieť viac

Teleskopické
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Stupňovito výsuvné
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Sekčné
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Rolovacie
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Rolovacie EI30
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Protipožiarne
dvere

Pozrieť viac

Posuvné jednokrídlové
protipožiarne brány

Pozrieť viac

Posuvné dvojkrídlové
protipožiarne brány

Pozrieť viac