Nakladacia technika slúži na uľahčenie nakladania a vykladania tovaru predovšetkým z nákladných automobilov a to pri zachovaní požadovaných podmienok ako je napríklad zachovanie teploty tovaru, čistota a nezávislosť od poveternostných vplyvov okolia atď …

K týmto účelom sa užívajú nakladacie mostíky, nožnicové plošiny, tesniace límce a mobilné tunely. Pre správne vyriešenie celej problematiky je vhodná konzultácia so špecialistom na túto problematiku.

Tesniace límce

Pozrieť viac

Nakladacie mostíky

Pozrieť viac

Priemyselné rolovacie / rýchlobežné brány

Pozrieť viac

Predsadené komory

Pozrieť viac

Nafukovacie tesniace límce

Pozrieť viac