Ako jedna z mála spoločností na slovenskom i zahraničnom trhu môže naša firma ponúknuť svojim zákazníkom okrem štandardných bránových systémov aj širokú ponuku bránových systémov atypických.

Systematickým prehlbovaním odborných znalostí zamestnancov, ktorí sa podieľajú na konštrukciu, vývoji, výrobe a montáži týchto systémov vrátane ich uvedenia do prevádzky, sa nám darí dosahovať špičkovej kvality už v prevedení alebo aj dizajnu týchto výrobkov.

Tieto neštandardné bránové systémy vyžadujú detailnú projektovú dokumentáciu vrátane statických výpočtov, ktorá sa vypracúva vždy na konkrétny prípad, a jej odsúhlasenie hlavným investorom a projektantom je nevyhnutným predpokladom na začatie výroby týchto brán. Preto je potrebné pri realizácii takýchto brán počítať aj s dlhšími dodacími lehotami než u brán štandardných.

Do tejto skupiny patria všetky brány mimo štandardných výklopných, sekčných, rolovacích a skladacích.

Hangárové brány

Pozrieť viac

Špeciálne brány

Pozrieť viac

Žeriavové brány

Pozrieť viac

Mraziarenské brány

Pozrieť viac