Bránu tvoria žiarovo pozinkované zateplené alebo nezateplené lamely, ošetrené kvalitným umelohmotným nástrekom z polyesteru. Sú spojené upevňovacími komponentmi a tvoria pohyblivé krídlo brány, ktoré sa s ľahkosťou pohybuje v oceľových vodiacich lištách. Nezaberajú priestor a nezmenšujú prejazd.

Významným hľadiskom už vo fáze projektovania je správna voľba kovania najmä v ohľade na výšku haly, pretože spôsob vedenia nesmie obmedzovať prevádzku.

Sekčné brány patria k bránam s najširšou možnosťou využitia v priemysle, pretože nezaberajú veľký priestor a nezmenšujú prejazd. Veľmi široká ponuka typov sekčných brán s rôznym stupňom náročnosti uspokojí každého zákazníka, ktorý si pre danú prevádzku môže zvoliť ekonomický a pritom optimálny bránový systém.

Priemyselné sekčné brány

Pozrieť viac

Sekčné rýchlobežné brány

Pozrieť viac

Rolovacie brány a mreže

Pozrieť viac

Tesniace límce

Pozrieť viac

Nakladacie mostíky

Pozrieť viac

Priemyselné rolovacie / rýchlobežné brány

Pozrieť viac

Predsadené komory

Pozrieť viac

Nafukovacie tesniace límce

Pozrieť viac