Model SPRINT je jedinečnou kombináciou všetkých výhod tradičných sekčných brán a rýchlobežných brán v jednom systéme.

Je špeciálne navrhnutý ako rýchlobežné brány. Kratšia doba, kedy sú dvere otvorené umožňuje dosiahnuť významné úspory energie. Dokonale sa hodí pre montáž do vonkajšej steny. SPRINT je dodávaný v dvoch verziách, S40 SPRINT a A40 SPRINT.

Rýchlosť otvorenia Sprintu je až päťkrát nižšia ako u štandardných elektricky ovládaných brán.

Bezpečnosť a bezproblémová prevádzka brány pri týchto rýchlostiach je zaručená, pretože používame len vysoko kvalitné materiály a komponenty.

Priemyselné sekčné brány

Pozrieť viac

Sekčné rýchlobežné brány

Pozrieť viac

Rolovacie brány a mreže

Pozrieť viac

Tesniace límce

Pozrieť viac

Nakladacie mostíky

Pozrieť viac

Priemyselné rolovacie / rýchlobežné brány

Pozrieť viac

Predsadené komory

Pozrieť viac

Nafukovacie tesniace límce

Pozrieť viac